ҒАСЫРЛАР ҚОЙНАУЫНАН СЫР ӨРБІТКЕН

51

0

ҰзақжылдарбойыСырөңірінің баспасөз саласындақызмететкенСарбұлақИбрашұлыныңсоңындаәдеби-көркеммол мұра қалды. Қаламы қарымды, көзіқарақтықаламгертарихидеректергеденқойып, оқырманына Сырбойындаөмірсүргендаратұлғаларжайындакөркеммағлұматберебілді. Өзгесін былай қойғанда, ол – алты Алаштыңардақтысы, ел тәуелсіздігітурасындаеңалғашойбілдіріп, сол жолда күрескенМұстафаШоқайтуралыжазылған тұңғыш монографияныңжәнеәнініңавторы. С.Ибрашұлыныңкөзітірісіндежарықкөрген «Қарт Қаратау, тілқатшы”, «Мақпал түндер музасы-ай”, «Қызғаныш тауқыметі” және «Махаббат құрмалдығы” атты кітаптары даөзоқырманынтапты.

Әрқашан ізденісте жүретінСарбұлақИбрашұлыныңтағыбіртуындысыоқырманолжасынаайналды. Оның көзі тірісіндежазып, баспаға дайындаған «Сайыпназарахун” атты кітабы жарыАнарханТоңболатқызыныңжетекшілігіменжарыққашықты. Кітапқа ХІХ ғасырдаөмірсүргентеолог-ғалым, ірі дінтанушыСайыпназарахунның «Мұхаммед-Ханафия”,
«Үшсұрақтыңсыры” дас­тандары, ҚожабайТоқсанбайұлының «Барақ және Төленқажы” дастаны және кітапавторыныңСайып­назар ахунның өміржолы, шығармашылығы, дін саласындағыатқарғанқызметі, жауласқан екі рулыелдіңарасындағыбітімгершілігіжайындажазғанеңбектеріенген.

Ғасырларқойнауынансырөрбіткентыңтуындының оқиғасы қызықты, тілі шұрайлы. Оқыр­манын өзіне тартып, сонау заманның әдет-ғұрпы, салт-дәстүрінежетелейді.

Жұмагүл
ОРАЛБАЕВА.

Пікірлер жоқ. Бірінші болыңыз!

Пікір жазыңыз