ІЗГІЛІК МЕРЕКЕСІ ҰЛЫҚТАЛДЫ

88

0

Қасиетті Құрбан айт мерекесі күні арайлап атқан таңмен бірге орталық «Ақмешіт-Сырдария” мешітіне ізгілік пен адалдықты ұлықтап, заман мен ел тыныштығын, отбасы мен Отанның бірлігін тілеген жамиғат көп жиналды.

Айт намаздыкөпшілікпенбіргеоқуғажиналған қауымға басимамТалғатСейіткәрімұлыкүллімұсылманқауымыныңұлықмерекесініңқадір-қасиетіменоныөткізудіңшарттарыжайындауағызайтты. ОлбұлкүніАлланыңризалығыүшінмалшалынатынын, мұсылмандықтыңбеспарызыныңбірі – қажылықтың өтелетінін, пенделердіңөкпе-наздыұмытып, бір-бірінекешірімменқарағаныабзалекенін, құрбандықшалуарқылыдінгеберіктіктанытуқажеттігінжеткізді. Жиналғанжамиғатуақытыболғанда Айт намазынаұйып, сәждегебасқойды. Намазоқылыпболғаннанкейінкөпшілікбірімен-бірітөстүйістіріп, бірін-біріқасиеттімерекеменшынжүректенқұттықтады.

Ұлық мерекегежиналғанқауымды облыс әкіміҚырымбекКөшербаевқұттықтады.

– Құрбанайт – кеңдікпенжомарттықтың, бауырмалдықпенқайырымдылықтыңмерекесі, – деді аймақ басшысы. – Еліміз бірлік пентатулықтыңарқасындаәлеммойындағанмемлекетатанды. Мұныңөзіұлтпенұлыстыұйыстырабілген Елбасының сарабдалсаясатыныңнәтижесідесек, қателеспейміз. Қасиеттікүнітілегентілектеріңіз, оқығандұғаларыңызқабылболсын.

Айт намазынанкейінорталықмешітауласындақазақшакүрес, асықату, гіркөтерусекілдіспорттықойындардансайысөткізілді, оныңжеңімпаздарымарапатталды. Солкүні №18 бағыттағы автобус халықтытегінтасымалдады.

Жиналған қауыммешітауласындағы тігілген киізүйлерменашықаспанастындажасалғандастарқаннандәмтатты.

Айт күндеріорталықмешіттентұрмысытөмен, көпбалалыотбасыларға, Ауғансоғысы, Чернобыльапатыныңардагерлеріне, яғни 200-ге тарта отбасына 1 тоннаданастаметөнімдерітаратылды.

Жұмагүл ОРАЛБАЕВА.

Пікірлер жоқ. Бірінші болыңыз!

Пікір жазыңыз