ЖАС АҚЫН ЖЕҢІМПАЗ АТАНДЫ

119

0

ЖАС АҚЫН ЖЕҢІМПАЗ АТАНДЫОңтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің ұйымдастыруымен мемлекеттік тілдің аясын кеңейту, тіл мәдениетін көтеру, шешендік өнерді насихаттауды жандандыру, тілге шешен, ділмар азаматтарды анықтау мақсатында өткен «Кәнеки, тілім, сөйлеші» республикалық байқауында әріптесіміз, «Қармақшы таңы» газетінің тілшісі, ақын Тұрарбек Бекмырзаев бас жүлдені иемденді.

Аймақтық іріктеуденөтіп, облыстықтілдердідамытубасқармасыныңжолдамасыменбайқауғабарғанолөңірдіңнамысынқорғаудаешаяныпқалмады. «Сәлемдесусалтымыз», «Таза, мінсіз, асылсөзойтүбіндежатады», «Өнерге әркімнің-ақбарталасы», «Шешендік – шеберлік» аттыкезеңдердежұмбақтапайтылғаншешендіксөздердіңмағынасынашу, ұлттықөнеріміздідәріптеу, қоғамдаболыпжатқанөзектімәселелертурасындақұндыпікір, өзіндіккөзқарастанытудақатарластарынаноқбойыозықшықты. Осылайша, СырелініңжыреліекенінтанытатүскенТұрарбекқазыларалқасытарапынанеңжоғарыбағағаиеболды.

«Облыстыңнамысынқорғапбарған­дықтанмағанартылғанжауапкершіліктіңзорекенінтүсіндім. Еліміздіңтүкпір-түкпіріненкелгенқатысушылардыңбарлығыдаөнерлі, нағызқарсыластарболатын. Дегенмен, аяныпқалмадым», – деді ТұрарбекБекмырзаев.

Жырымен халқынтербетіпжүргенжасақынғатексәттіліктілейміз. Жеңістұғырынанкөрінебергей.

Айта кетукерек, бұлбайқаудаоблыстықтілдердідамытубасқармасы «Алғысхатқа» ие болды.

Мейрамгүл ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ.