ҮШҚОҢЫРДАҒЫ ҰМЫТЫЛМАС КҮНДЕР

93

0

ҮШҚОҢЫРДАҒЫ ҰМЫТЫЛМАС КҮНДЕРОтбасыүлгісіндегібалаларауылынакелеқалсаңыз, алдымен қызылды-жасылды әсем ғи­мараттар көз қуантып, көңіл сүй­сінтеді. Қосқабатты коттедж­дер­дің сырты қандайкөркемболса, іші де ұядайжылы, жанға жайлы, таза, кең және жарық. Мұнда тұр­мыстықжәнешаруашылыққа­жеттерге сай заманауитехни­ка­лық құрал-жабдықтармен жабдық­талғанөзіндікбілімжетілдірука­бинеті, қонақжай, жатын, ойын, санитарлық-гигиеналыққа­жет­тілікке арналғанбөлмелержә­не асхана бар. Бұл жерде тәр­бие­ленушілердіңалаңсыздемалып, білім мен тәрбиеалуынабарлықжағдайжасалған. Балалар мекенінің «Үшқоңыр», «Оқжетпес, «Алатау», «Байқоңыр»,
«Ұлытау», «Сарыарқа», «Ақжайық», «Жеті­су» депаталуыдатегінемес. Қа­зақстанның шұрайлыдакөркем, тарихы әріден басталатынжерле­рі­нің атауыменаталуыныңөзіұрпақүшінтағылымемеспе?! Туған ел­діңтарихынбіліп, зерттеп, саралап өскенұрпақтыңелдіңертеңінойлайтынұлтжандыбопөсетінікүмәнсіз.

Еңбіріншітұрғанүйдіңатауы «Үшқоңыр» болуы дазаңды, елін сүйген, елісүйгенЕлбасыныңкіндікқанытамғанжеріәрқашанқөпшілікназарындаболмақ. Бар­лық балаосыжердібіркөрудіармандайдыемеспе?! Міне, осындай мүмкіндікбалаларауылыныңтәрбиеленушілерінедеберілді.

«Үшқоңыр» үйінің 8 тәрбиеле­ну­шісіөткенқыркүйекайындаана-тәрбиешілермен бірге еліміз­дің Бірінші Президенттікқо­ры есебінен бөлінгенқаражатқаЕлбасымыздыңтуғанжерінебарыпқайтты. Олар Нұрсұлтан Назарбаевтыңоқығанмектебін, Елбасыға арналған мұражайдыкөріп, түрлі мәдени іс-шараларға қатысып, ғибраттысапарданүлкенәсералыпқайтты.

ТәрбиеленушілерқасиетімолҮшқоңыржерінкөріпқайтқан­дарын үлкен тебіреніспен, зор мақтанышпенбаяндады. «Бұл – менің өмірімдегіеңбақыттысәттердіңбіріболды, мен қатты толқыдым, бұл сапардан алғанәсерімдісөзбенжеткізумүмкінемес», – дейді ДәліМедетосысапарыжайында. Балалар ауылының тәрбиеленушілеріҚазақстанныңбасқадатарихижерлерінкөріпқайтуғамүмкіндікболатынына, армандарының сөзсіз орындалатынынасенеді.

Г.РЕЙМБЕРГЕН.

Пікірлер жоқ. Бірінші болыңыз!

Пікір жазыңыз