Рухани жаңғыру – жастарға жарқын жол

394

0

Еліміздің Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласында  білімді, көзі ашық, көкірегі ояу болуға ұмтылу – біздің қанымызда бар қасиет екенін жазады.

Сонымен қатар, экономиканың кәсіптік сипаты бұрын-соңды ешбір дәуірде мұншама жедел өзгермегенін, бүгінгі жаңа атаулар ертең-ақ ескіге айналатын, жүрісі жылдам дәуірге аяқ басқанымызды, бұл жағдайда кәсібін неғұрлым қиналмай, жеңіл өзгертуге қабілетті, аса білімдар адамдар ғана табысқа жететінін атап өтеді.

Осыған орай, Қызылорда мемлекеттік уни­вер­ситеті оқытушыларының ұйым­дасты­руы­мен қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар бо­йынша «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ ті­ліндегі 100 жаңа оқулық» жобасының негі­зінде біршама жұмыстар жүргізілуде.

Тарих, саясаттану, әлеуметтану, фило­софия, психология, мәдениеттану және фило­ло­гия ғылымдары бойынша студенттерге то­лық­­қанды білім беруге қажетті барлық жағдай жа­сал­ды.

Әлемдегі ең жақсы 100 оқулықты әртүрлі тілден қазақ тіліне аударып, жастарға дүние жүзіндегі таңдаулы үлгілердің негізінде білім алуға мүмкіндік бар.

2018-2019 оқу жылының өзінде студенттерге осы оқулықтарды пайдалану арқылы білім беріліп жатыр. Әсіресе, «Кәсіпкерлік», ­«Мен­е­дж­­мент» пәндерін оқытуда осы оқулық­тарды пайдалану арқылы кәсіпкерлікке тәр­бие­леудің жолдарын үйретуде.

Халқымыздың «Білекті бірді, білімді мың­ды жығады» деген ұлағатты сөзін, білімнің шын­дығында да баға жетпес үлкен рухани қару екендігін, тек рухани қару ғана емес, сонымен қатар аса зор өндіргіш күш екенін білуіміз керек.

Білімнің қуатына тең келетін бас­қа идеялық – рухани күш, қуат көзі жоқ екені бел­­гілі. Өйткені, білім – тек ғылымның ірге­тасы ғана емес, соны­мен бірге еңсесі биік ел­дермен терезесі тең мем­лекет болудың негізі, ел дамуының бастауы.

Бүгінде «Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту» бағдарламасы жүйелі іске асып жатыр. Осыған орай шағын несие беру аясын кеңейтіп, кәсіпкерлерге кепіл­дік жасау және қызмет көрсету тетіктерін бел­сенді пайдалану керек.

Қорқыт ата атындағы Қызылорда мем­ле­кеттік университеті кәсіпкерлікті дамыту мәсе­лесі бойынша бірқатар бағыттарда жұмыстар  атқарып отыр.

Қазіргі таңда барлық мамандықтар бойынша «Кәсіпкерлік негіздері»  атты пән оқытылуда. Басты мақсат – құрылыс, ауыл шаруашылығы, педагогикалық бағыттар және басқа да сала­лар бойынша оқып жатқан студенттерге кәсіп­кер­ліктің қыр-сырын үйрету.

«Кәсіпкерлік»  пәнін оқытуда студенттерге жалпы бизнес-жоспар құрылымы, бизнес эти­касы, бизнестегі қаржылық сауаттылық, алын­ғын қаржыларды қайтару мәселесі қарас­ты­рылады.

Бизнес-жоспар – кәсіпкерлікке байланысты басқарушылық шешімдерді кешенді, жүйелі түрде түсіндіретін, алдына қоятын мақсаттарды және одан шығатын міндеттерді анық көрсе­тетін, сыртқы және ішкі жағдайларды объек­тивті тұрғыда бағалайтын, мақсаттарға жету үшін қажетті ресурстарды анықтайтын, берілген шешімнің тиімділігін дәлелдей алатын құжат.

Бизнес-жоспар жасауда төмендегі сұрақ­тарға баса назар аударылғаны жөн:

• Сізге қанша құрал қажет?

• Сізге берілген ақша қалай жұмсалады?

• Сіз өз өніміңіз немесе қызметіңізді қай жер­де және қалай сатасыз?

• Өз инвесторларыңызға ақшаны қалай қай­тар­асыз?

Өңірде кәсіпкерлікті дамыту үшін тұр­ғын­дарды бизнес жүргізу мен қаржылық сауат­ты­лыққа үйрету, жоғары, орта оқу орындарында жаппай кәсіпкерлік білім беруді қолға алу және барлық оқу орындарында «Студенттік бизнес инку­батор» орталықтарын ашу аса маңызды.

А.МҰҚАНОВА,

Қорқыт ата атындағы  ҚМУ

«Экономика және менеджмент»

кафедрасының оқытушысы,

 экономика ғылымдарының кандидаты.